Calculation model source concentration

Dit door TNO ontwikkeld rekenprogramma maakt het mogelijk om een inschatting van de blootstellingen aan schadelijke stoffen (respirabel kwarts, houtstof..) in een praktijksituatie te maken.

Address

Schoemakerstraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2018 TNO